Deltakerinformasjon

Puljeinndeling

Helmaraton
Ingen inndeling i puljer

Halvmaraton
Pulje 1: –> 2:00
Pulje 2: 2:00 –> 

10 km: 
Pulje 1: –> 50 min 
Pulje 2: 50 min –>

5 km: 
Pulje 1: –> 30 min 
Pulje 2: 30 min –> 

Ønsker du å endre distanse etter at du er påmeldt?

Dette gjøres enkelt på «din side» i Eqtiming.

Alternativ: Send en mail til thea.moll@bedriftsidretten.no

Ta kontakt på epost til thea.moll@bedriftsidretten.no hvis du har spørsmål